.

1.000
295.000.000
1.000

Thiết bị phòng xét nghiệm

Máy Xét Nghiệm Đông Máu Start Max

35.000.000

TB chuẩn đoán điều trị

Máy theo dõi bệnh nhân vitapia 7000k

TB chuẩn đoán điều trị

Hệ Thống X-Quang Kỹ Thuật Số Osko

1.000

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy Theo Dõi Bệnh Nhân VITAPIA 7000K

TB chuẩn đoán điều trị

Máy Đo Loãng Xương

Giảm giá!
300.000.000 280.000.000
Giảm giá!

TB chuẩn đoán điều trị

Máy in phim laser Drypix Smart 6000

78.000.000 60.000.000

Điện Não Đồ

Máy Điện Não

Vật tư tiêu hao

Hóa chất mindray

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Fabius® plus XL

Thiết bị phòng mổ

Bàn mổ JS-002 Hàn Quốc

Vật tư tiêu hao

Cáp điện tim

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Intec

Vật tư tiêu hao

Kìm Sinh Thiết

Vật tư tiêu hao

Que Thử Ma Túy Tổng Hợp

1.000

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Fabius® MRI

Vật tư tiêu hao

Giấy Điện Tim 12 Cần

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh CTK Biotech

1.000

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh HIV-ABBOTT-Alere

1.000
1.000