.

1.000
200.000.000
1.000

TB chuẩn đoán điều trị

Mặt Nạ Thoát Hiểm Chống Cháy

Máy siêu âm

Máy Siêu Âm Cbit 6

TB chuẩn đoán điều trị

Máy Đo Loãng Xương

Điện Não Đồ

Máy Điện Não

TB chuẩn đoán điều trị

Máy Đo Thân Nhiệt Toàn Thân

Máy siêu âm

Máy Siêu Âm Màu 4D

Giảm giá!
1.990.000 1.790.000

Vật tư tiêu hao

Giấy Điện Tim 12 Cần

1.000

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Fabius® plus XL

Vật tư tiêu hao

Giấy Điện Tim 6 Cần

1.000

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Primus®

Vật tư tiêu hao

Hóa chất mindray

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh HIV-ABBOTT-Alere

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh CTK Biotech

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Serocheck

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Healgen

Thiết bị phòng mổ

Bàn mổ JS-002 Hàn Quốc

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Fastep

1.000

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Fabius® MRI

1.000