.

60.000.000
1.000

Máy huyết học

Máy huyết học Bc 5300

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 5150

35.000.000

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 5380

Máy sinh hóa

Máy Sinh Hóa BS 240

1.000

TB chuẩn đoán điều trị

Hệ Thống X-Quang Kỹ Thuật Số Osko

1.000

Máy siêu âm

Máy Siêu Âm Màu 4D

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy Theo Dõi Bệnh Nhân VITAPIA 7000K

Điện Não Đồ

Máy Điện Não

Máy siêu âm

Máy Siêu Âm Cbit 6

TB chuẩn đoán điều trị

HỆ THỐNG X-QUANG KỸ THUẬT SỐ

1.000

TB chuẩn đoán điều trị

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

1.000

Vật tư tiêu hao

Test Thử Nhanh Biocheck

Thiết bị phòng mổ

Bàn mổ JS-002 Hàn Quốc

1.000
1.000

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh HIV Intec

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Primus®

Vật tư tiêu hao

Cáp điện tim

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Fabius® MRI

1.000

Vật tư tiêu hao

Que Thử Ma Túy Tổng Hợp

1.000
1.000

Vật tư tiêu hao

Hóa chất mindray

1.000

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Healgen Mỹ

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Healgen

Thiết bị phòng mổ

Đèn Mổ Led Treo Trần

Vật tư tiêu hao

Kìm Sinh Thiết

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Fabius® plus XL

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Intec

Vật tư tiêu hao

Giấy Điện Tim 12 Cần

1.000

Vật tư tiêu hao

Giấy Điện Tim 6 Cần

Vật tư tiêu hao

Art-Line Bộ Dẫn Truyền

Vật tư tiêu hao

Bóng Bóp Ambu Silicon

Vật tư tiêu hao

Tay dao lưỡng cực Forcep