.

1.000
600.000.000
35.000.000
1.000
1.000
Giảm giá!
80.000.000 55.000.000

TB chuẩn đoán điều trị

Mặt Nạ Thoát Hiểm Chống Cháy

TB chuẩn đoán điều trị

Máy Siêu Âm 5D HD live -Cbit 6

Giảm giá!

TB chuẩn đoán điều trị

Máy in phim laser Drypix Smart 6000

78.000.000 60.000.000

TB chuẩn đoán điều trị

Hệ Thống X-Quang Kỹ Thuật Số Osko

1.000
Giảm giá!
300.000.000 280.000.000

Vật tư tiêu hao

Giấy Điện Tim 6 Cần

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Intec

1.000

Vật tư tiêu hao

Hóa chất mindray

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Fabius® MRI

1.000
1.000

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Abon

1.000
1.000

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh HIV Intec

1.000

Thiết bị phòng mổ

Máy gây mê Primus®