.

Máy sinh hóa

Máy Sinh Hóa BS 240

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 5380

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 3600

Máy miễn dịch

Máy Miễn Dịch Lumatic

Dao Mổ Điện

Dao mổ điện Zeus 400

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

Monitor theo dõi bệnh nhân OMNI III

Điện Não Đồ

Máy Điện Não

TB chuẩn đoán điều trị

Máy in phim laser Drypix Smart 6000

Máy phá rung tim

Máy Phá Rung Tim

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

Monitor theo dõi bệnh nhân OMNI II

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Intec

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera Ambu® aView™

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Vật tư tiêu hao

Optic Nội Soi Tai Mũi Họng

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera KING VISION aBlade

Vật tư tiêu hao

Tay dao lưỡng cực Forcep

Vật tư tiêu hao

Test Nhanh Abon

Bơm Tiêm Điện

Bơm Tiêm Điện Agilia SP

Vật tư tiêu hao

Cáp Spo2

Vật tư tiêu hao

Giấy Điện Tim 6 Cần

Vật tư tiêu hao

Test Thử Nhanh Biocheck