Máy monitor theo dõi bệnh nhân là một trong những thiết bị giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Nó đưa ra những thống kê, thông báo cũng như việc cảnh báo kịp thời dựa trên những thông số về chỉ số sinh tồn trong cơ thể bệnh nhân.

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

Máy Theo Dõi Bệnh Nhân VITAPIA 7000K

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

Monitor theo dõi bệnh nhân OMNI

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

Monitor theo dõi bệnh nhân OMNI II

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN

Monitor theo dõi bệnh nhân OMNI III

Contact Me on Zalo