Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera Ambu® aView™

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera

Bộ Đặt Nội Khí Quản Có Camera KING VISION aBlade

Bơm Tiêm Điện

Bơm Tiêm Điện Agilia SP

Bồn Rửa Tay Vô Trùng

Bồn Rửa Tay Phẫu Thuật 2 Vòi

Bồn Rửa Tay Vô Trùng

Bồn Rửa Tay Phẫu Thuật 3 Vòi

Đèn Mổ Treo Trần

Đèn mổ 2 nhánh Js-1000

Contact Me on Zalo