Thiết bị phòng xét nghiệm

Hệ Thống Realtime PCR

Thiết bị phòng xét nghiệm

Hệ Thống Realtime PCR -Agilent

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 3600

130.000.000

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 5000

1.000

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 5150

Máy huyết học

Máy huyết học Bc 5300

Máy huyết học

Máy Huyết Học BC 5380

Máy Ly Tâm

Máy Ly Tâm Hettich

Contact Me on Zalo